Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3 )

VI. Over de pompen en andere water-Machinen.

Vil. Van de Hydrometria of Meeting der loopende wateren iangs Canaalen.

VIII. Over de Rivierkunde.

1. Bepaalingen en benaamingen in de Rivier-kunde wordende vereischt.

2. Eenige eigenfchappen die een' goede rivier moet hebben.

3. Een hiftorisch onderzoek van den goeden en defecten ftaat eeniger voornaaraite rivieren ia ons vaderland.

IX. Over de Dyken.

1. Over de foorten van (tof, welke men tot het bouwen of verflerken van Dyken gebruikt.

2. Algemeene theorie wanneer een Dyk aangemerkt wordt het ftilitaand water te keeren.

3. Hoe een Dyk moet aangelegd en verfterkt worden, om beitand te zyn tegen ftroomend of ftetk beweegend water.

4. Algemeene grondregelen tot het aanleggen ert voorzien van Zeedyken.

Hier moet als een aanhangfel bygevoegd worden, ee e algemeene fchets, wegens kosten enz. eenes dyks.

X. Over de Sluizen.

1. Over de flutzen in het algemeen, en eene verklaaring van derzelver deelen,

2. Over het Tekenen of ontwerp eener Sluis.

B 4 3»

Sluiten