Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 BERICHT WEGENS HET

vermeerdert, dat er mijn verftand voor ftil moest liaan. Daar ik echter hiervan nog geene reden konde opfpooren, maar geloven moest, dat de verandering en vermeerdering door het met het Tinctuur be. vochtigd poeder veroorzaakt moest zijn, zo ftelde ik mij te vreden, met er fpoedig bij te zijn om het gemaakte Zilver op de Kapel te toetfen. De proef viel echter zodanig uit, dat het mark dit maal niet meer dan 4 lood, 9 grein fijn Zilver hield. Ik vroeg aan staal, wat de oorzaak ware, dat de laatfte proeve niet zo rijk als de eerlle was uitgevallen? en bekwam tot antwoord, dat hij voor deze laatfte minder poeder naar evenredigheid van ieder lood Koper genomen, en voorts hiertoe goede redenen gehad hadde; want dat, hoe meer Poeder hij er bij deed, het gehalt des te beter uitviel, en hoe weiniger hij nam, des te geringer was het Zilver. Dit liet zich zeer wel hooren, en ik konde niet anders denken, dan dat het geheim van staal deszelfs wezendlijke waarde moest hebben. Van het poeder, dat staal mij tot deze laatfte proeve had gegeven, had, ik intusfchen 3 lood buiten de fmeltkroes

ge-

Sluiten