Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 15

gehouden, het welk ik naderhand op allerleije wijze in 't vuur en water onderzocht heb, maar er geen de minfte fpoor van eenige Metaal-zelfsftandigheid in ontdekken konde. Mijn geloof wegens de waar* heid van het geheim van staal moest na^ tuurlijker wijze daardoor verfterkt worden, toen hij zich vervolgens verbond, om 's weeklijks eenige Centenaars Zilver te maken.

Staal was met dat al bedelarm, naakt en bloot; zo dat hij geen rok aan 't lijf en geen paar goede fchoenen aan de voeten hadt. Ik kleedde hem van het hoofd tot de voeten, en gaf hem geld, om hetzelve zijne vrouw en kinderen te zenden.

Staal, dien ik uit de eerfte armoede en nood gered had, begon vervolgens losbandig te worden, en zich dag en nacht vol te zuipen. Ik liet niet na, hem wel meenend en goedhartig toe te fpreken, om dat er anders niets goeds van zoude komen. Hij beloofde wel alle beterfchap, doch zijne gewoonte fcheen nimmer anders, dan een losbandig liegt gedrag geweest te zijn. Hij ging in zijne zedelooze levenswijze vport, en daar ik hem onderhield, en hem

gaer-

Sluiten