Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 BERICHT WEGENS HET

Jaatften altoos voor een' eerlijk' man ge. houden had, befloot ik met hem over.de geheele zaak een onbepaald vertrouwen aan te gaan. Deze was te noodzakelijker, daar hij wegens de verrichtingen van staal reeds kennis droeg, en hem daar te boven het in de ftad loopend gerucht bekend was; om mijzei ven derhal ■ ven in de Munt zeker tegen alle mistrouwen te Hellen, liet ik dezen Muntmeester bericht van het voorgevallene toekomen. Hij was bij verfcheiden proeven van staal met mij tegenwoordig geweest, en zo wel als ik van de deugdlijkheid der zaak overtuigd. Nadien er nu geen' twijfel meer ©verig bleef, dreef mij de pügt der eerlijkheid aan, om den Keurvorst van deze groote en belangrijke zaak bericht te geven, waar van dezelve reeds door het algemeen gerucht veel vernomen hadt.

De Keurvorst was destijds niet in Thai Ehrehbreitftein in zijne Refidentie, maar op zijn Landgoed, te Schoonburgslust.' Ikreed naar dit buitenverblijf en nam met mij den Muntmeester, en staal (in cognito) benevens een plaat van het gemaakte Zilver, die enge veer j 4 mark zwaar was. Ik gong alleen

bij

Sluiten