Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 19

bij den Keurvorst in de kamer, en liet den Muntmeester met staal in het voorvertrek wagten. Ik gaf den Vorst bericht van de zaak, en toonde hem de plaat Zilver, nevens het getuigfchrift van den Waardijn. Jk liet den Muntmeester binnen komen, en door diens getuigenis de waarheid der zaak nog meer bekragtigen.

De Keurvorst was geheel 'verbaasd, en wilde mijn' raad weten, wat in deze zaak te doen zoude zijn ? Ik raadde en drong er pp aan, dat hij den Vrijheer van spangenberg voornaamlijk in dit gewichtig iluk mede zoude te raade nemen; dan, daar het den Keurvorst te lang zoude duuren tot gedachte Heer van spangenberg uit Thai Ehrenbreitftein op Schoonburgslust konde geroepen zijn, zo vondt zijneDoorL. goed, den bij hem zijnden Geheim-Raad miltz daar toe mede te gebruiken.

Deze Geheim-Raad wierdt geroepen, en hem door den Keurvorst, in mijne tegenwoordigheid, de zaak ontdekt; deze wilde echter in den beginne allerharde-tegenwerpingen maken, en nog in twijffel trekken, of de. gemaakte plaat ook wezenlijk Zilver. wa§. Daar nu de .Muntmeester en & 2 J%

Sluiten