Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD jEN ZILVER MAKEN. 4&

De uitgebrokenen wierden in allerijl overal nagezet; des avonds om 6 uuren had men .blank, den Compagnon van staal, reeds weder opgefpoord, en in een klooster van de ftad Coblentz, benevens een man van

de wacht, aangetroffen. Zij wierden

beiden in de flrengfte gevangenis gezet, waar zij thans (1764) nog zitten. Daar blank echter het geheim van staal niet ten vollen bekend was,en hij inzonderheid de Tinctuur niet maken konde, was de zaak voor veelen fmertlijk. Staal is intusfchen gelukkig weggeraakt, en niemand weet tot op dezen oogenblik waar hij te land gekomen en in veiligheid is. Dat hij nogthans een goed verblijf bekomen heeft, en zich in goede omflandigheden bevinden moet, blijkt daar uit, dat zijne te Coblentz in armoede agtergelaten Familie alle haare fchulden betaald heeft, en onder de hand vertrokken is.

Het berouwde den Keurvorst, hoezeer te laat, dat hij mij alleen niet met staal had laten omgaan, maar dat hij de Geheimraad miltz er mede had in getrokken, en dat deze de geheele kraam be-

dor-

Sluiten