Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 AANMERKINGEN OVER HET

uitkoomt, dat noch Goud, noch Zilver is; als echter de gemelde Goudkorrel, door het lood met het tin wordt afgedre. ven, wordt het tot goed Goud". Dit is eene waarneming die veel nadenken verdient.

. In de Verhandeling, getij teld de jongvrouw dlehywki vindt men nog meer gebeurtnisfen van 'deze Metaalen, zo wel als van de verwisfeling van Kwik in Goud en Zilver.

- Lehmann fchrijft in zijne Verhandeling over de Metaal.Ertzen, bladz. 71, dat er geene verwisfeling met tin gefchied zoude zijn; hij moet echter de Gefchiedenis van wenzel seyler niet gelezen hebben, welke in Weenen voor Haare Keizerlijke Majesteit Tin in Goud getingeerd heeft; dit deed ook de Kamerprefident van zinzendorf zelfs, en alleen met de Tinctuur van dezen wenzel. De Heer Daniël marsai.Y heeft mede Tin in Zilver getingeerdi zo als david eeuther, bij het Keur-Saxifche Hof, uit Tin en Kwik, Zilver bereid heeft.

Dat echter zo weinige deze kunst oefenen , is in 't geheel niet te verwonderen;

want

Sluiten