Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S^ AANMERKINGEN OVER HET

& fexaginta fex in nigromantia libros condi. dit, qui Theophrastica nuncupantut, primum opus Archidoxis dittum, in quo declarat ex. tractisnes 6? feparationes virtutum ab invalide. Secundum Parafarehuni dittum, in quo de fummo, bono traclat in aternitate. Tertium Carboantes diêtum, in quo transmutationes declarat in forma, & ejfe, Scripfit Gellius Zemeus de ifto Theophrafto Germano Philofoplio ad Pajfevallem Cepheum: apud Germanos nunc vir adolefcens exiftit, cui pars orbis non fert, qui adeo excellenter in philofophia, medica 6? mathematica in arte, atque de republ. & juflitia fcripfit, quod credo, aut mira in* fiuentia in eo fit naturalis, aut major Spiritus fantti gratis in eo, aut immenfa exijlentia damonum. Nam inhumanum hoe eft per/cru* quodipfe vilipendit, faltem doüiorem me legesfe memor non fum. Van welling weet echter geen mensch* buiten zijne droomerijen, iets te zeggen; en het geen hij al befchreven heeft, en dat nuttig zou hebben kun. nen zijn, heeft bij zo donker voor den dag gebragt, dat niemand ligtlijk zal kunnen raden wat hij er mede zeggen of aan anderen er mede aanduiden wilde. Éij voorfcee-ld? daar hij leert, hoe men het enkele

zouê-

Sluiten