Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAREN, si

zout-water concentreeren moet, op dat het met meer nut gekookt zou kunnen worden , daar zegt hij: „ men moet rem quandad Spermatican nemen, met een deel van het zout-water wel onder elkander werken, hierna nederfiaan met Microcosmo 3 deelen, Saturni 2 deelen, en Alemzodar 1 vel, ii vel, 2 deelen". Wie kan hier raden wat hij met Microcosmo, Saturno en Alemzodar wii aanduiden? Wat moet Sulphureum radicale zijn?' het Alcali mine. rale heet bij hem Sulphur album lunare en het acedum Salis noemt hij Sulphur riibntm en fiiium Solis, alsmede een Semon folora. Daarna fchrijft hij ook* dat zout en vuurfteen, met bijvoeging van pis, aluin zoude worden; ook zou er uit wijnfteenólie en boom-olie een Sal. commune worden; zo als ook uit Sale Alcali een kalk op gelijke wijze de vitriool zou voort té brengen zijn, Hij heeft echter van dit alles niets bewezen, en ik twijfel er zeer aan of het waar zij. Mij is reeds wegens het artijkel van gemeen zout gebleken, dat welling iterk gedwaalt heeft. Dat acidum Salis over Kalmey gegoten, en wederom daarvan afgegoten, tot een

d 3 vi-:

Sluiten