Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 AANMERKINGEN OVER HET

vitriool-zuur zoude worden, is mede Valsch, en op zulk eene wijze zullen misfchien meer van zijne Hukken uitvallen; wat moet acidum certi Sulphurus zijn? — uit den Aluin zou door de pracipitation van een acidifixi zout worden! — Daar welling wijders zegt, dat in de landftreeken waar zout is ook fteenkoolen moeten gevonden worden, en dat in de fteenkoolenftreeken ook zout zou moeten zijn, is iets waarvan hij al mede het bewijs fchuldig is gebleven; want in Salzburgerland, waar zout genoeg is, vindt men (immers zo veel ik weet) geene fteenkoolen, en in 't Keur-Trierfche, waar men op zeer veele plaatfen fleenkoolen heeft, vindt men geen zout. Een fchrijver, welke nu zoodanig fchrijft, dat hem niemand verftaan kan, ware beter met zijn gefchrift te huis ge. bleven.

Welling geeft zijn werk een prachtigen tijtel, namelijk Opus magnum chymico-mago cabalisticum; die nu den inhoud van hetzelve niet gelezen heeft, beeld zich in, dat er buitengewoon groote kunsten en geheimen in befchreven moeten zijn; als men echte* het geheele groote boek met

on-

Sluiten