Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

dit door lieden van meerder jaaren gefchiedde, zelfs van oude liefhebbers van dé Jagt, die reeds uit hoofde dat ze dagten hunne kragten het jaagen niet meer toetelaaten , van die Üefhebbery afgeftapt, of op de een of andere wyze hier van ontzet waaren, ja wat meer is, dat 'er onder die Stroopers zelfs gevonden wierden, die in 't volkomen en genoegelykfte bezit van alles, wat hunne üefhebbery op eigen grond eenigzins konde ftreelen, gefteld waaren. Dit laatfte konde de Heer niet verdraagcn. En wie zoude ook zulke ftroopers en fchüimers iets kunnen toegeeven. Zy verdienen de algemeene veragting ; Zyn hunne eigen middelen onwaardig en zo het nog in de tyd van Aefopus was, wiens verdigtzelen bekend zyn, zoude het wild tot zodanigen overfpeeligen befchieter kunnen zeggen : „ IFaar„ om trekt u de lust tot andere dieren, wyl gy in uwen eigen baan genoeg u kunt vermaaken ? j, Qndankbaare en brooddronken Jagtmeester ! „ gaat gy voort wy zullen U ontvlieden en U », verjlooten, ons onder beeter befcherminge be9, geeveny terwyl wy hoopen , dat uwe plaats !, tot een misthoop mag worden of U ten minnftW) föe fchandelyk uw Bosch- en Wildbaan

Sluiten