Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• C 7 )

„ in agt neemt, van 's Houtvesters wege de Jagt „ ontzegt en gy voor eenige tyd op Wat er en Brood „ gezet, om uwe overtollige en fchandelyke be„ geerlykheên te overwinnen , ten minften tot „ eene-gevoelige en behoorlyke Jïraffe by hen ge„ plaatst worden, die om de overtolligheên af te „ leeren op zodaanige plaatfen, als de Wet ter „ verbetering voor zulke losbollen en ploerten „ gefchikt heeft, bezorgt worden:" — Ja het zyn deeze Nagtraaven , die vooral behooren geweerd te worden.

Dit begreep dus de Heer ook. De Heer wilde wel iets toegeeven, dog minde ook de orde. Geeft daarom bevel aan alle de Oppasfers, op deezen toch nauwkeurig agt tegeeven, en zonder genade hen aantepakken en in hunne Corps du Gaarde te bezorgen, om na verhoor, overtuiging en bevinding van zaaken behandeld te kunnen worden volgens de ordre op dit ftroopen en ter fluips jagen gefteld.

ö Jongen en Ouden, laat tog dit volgende geval Ü leeren 's avonds toch zo fterk niet ter Jagt te gaan, en laat in de nagt de ftreeken om te kruisfen om wild op te fpooren. Dit geval zal U doen zien, dat, als de Koddebeiers en <Je Nagtwagts U beet krygen, het de onaanA 4 Se'

Sluiten