Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8)

genaamfte gevolgen heeft, en gy , onder de mannen van de gantfche buurfchap voor een Snoeper, Nagtraav, Schuimer, enz.uitgejouwd en by de Wyven, die de Jagt beminnen, als een Hoerendop , Overfpeelder , Echtbreeker , Ligtmis, onbefchofte Ploert, Vuilik enz. uitgekreeten word. Dan laat ik niet uitweiden en tot het geval overgaan.

Dit gebod van den Heere konde niet misfen of moest, wel uitgevoerd, ras een in de knip krygen , zo als dan ook gebeurde. Zie hier zulks bevestigd door de uitkomst.

Zeker Makelaar, ik meene in Linnens, hadde in de Velde van deeze Heer ook een plaats, die van alles wel voorzien was en een ieders jalouzic wekte, doch die hem zeiven egter, zo't fchynt, niet konde vergenoegen. Zyn Vrouw die by eene grondige kennis van 't huishouden en goed bellier, 'er wel uit zag, verftand had, en alle gaven bezat, die de aandoening eens Mans konde gaande houden en aan zig onophoudelyk verbinden, zo dat een ander zelfs hier in een Hemel op Aarde zoude gevonden hebben, en zy daarom ook niet weinig de agting der gantfche buurfchap en van allen, die haar kenden, verworven hadde, hadde ook een ongemeen?

lust

Sluiten