Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

eenigzins herkoomen van zyne fchaamte en vond goed, dit alles te ontkennen, en het zelvs ontkennender wyze overal te verhaalen , aan den eerften den besten, die hem maar tegen kwam, ja om het meer fchyn van waarheid te geeven, zoude hy zelfs zig tot den Houtphester vervoegt hebben met twee Makelaars, by zig, om 'er getuigenis van te draagen, ten einde den Houtphester te vraagen of hij van zulk een ftroopparty iets wist, en geeft voor, dat decze zoude gezegd hebben 'er niets van te weeten, en hem ten allen tyde een Declaratoir hier van te willen geeven. Dog de arme hals vond niet goed dit te neemen. De Buuren die hy dit verhaalde, meenden, dat hy het niet krygen kon.

Dat dit voorval tog ieder ten les verftrek. ke. Wild gy jaagen , jaagt toch nimmer zo onvoorzigtig ; en raakt gy in de knip, hebt meerder beleid en verftand om geen Vrouw daar deelgenoote van te maaken, dog liefst é getrouwde Snoepers! weerhoud U, want het ftaat leïyk, en vooral als men op een braave Vrouw en Kinderen mag roem draagen, wyl zulks t'avond of morgen altoos een fteen des aanftoots is, en men zomtyds genoeg met de

Vrou-

Sluiten