Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «O

Grondbeginzel der Artillery, zyn ovcreenftemjriende kra^t te zyn, als men de Zwavel fteldtot de Salpeetcr als f tot 7-

Maar voor de Kooien tot de Salpeeter , als 5 tot ^8.

Materiën die tot het Kruid maaken behooren , zyn deeze:

alles zeer fyn onGoede geraffineerd.Saipeeter. 1 der eikanderen geBefte Geele Zwaavel. >,mengt, en met geHaafelen op Sipelen Kooien, j meen Water 24 J uuren geftampt.

COMPOSITIE.

In Holland. Duitschland. Vrankryk.

70^ pond Salpeeter . 78 pond . 76pond.

12 dito Zwaavel . 11 dito . 12 dito.

17^ dito Kooien . ïi dito , 12 dito.

'100 pond!" ioo pond. 100 pond.

De Heer Mulei Mithen, in zyne gf ondige onderrigting van de Artillery, zegt uitvinder van deeze Compofitie te weezen , in het tweede Deel, of Fol. 55. cn de befte van geheel Europa te zyn, naamentlyk;

1 pond befte geraffineerde Salpeeter. 4 a 4* lood . • Zwaavel. 6 a 6i lood . , Kooien.

?ynde goed en bekwaam voor alderhande zoorw ten van Schietgeweer, en confiderabel fnel in de ontfteeking, voortdryvende en niet verfcheurende.

PRQE- '

Sluiten