Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

PROEVE OP HET GEZIGT.

Moet Blaauw, Purper of wel een Leije Couleur hebben, in het wryven tusfchen de vingers, moet het zig heclongemakkelyklaaten vergruyfïen, dog teevens by het obferveeren ook niet al te hard zyn.

En zoo het geheel zwart is, en zig tuüchen de vingeren gemakkelyk laat vergruifïen, is het, een gewis teeken, dat als het versch is , dat Kruid niet genoeg is uitgedroogt.

Op de tong een weinig genoomen, en zulks de vogtigheid ten eerften na zig trekkende, en van fmaak zout'na de zuure kant, is een zeer goed teeken. .

Als men een kleine kwantiteit op de hand legt, dog de hand moet zeer droog 'weezen, en daar een weinig vuur bygebragt, als dan fchielyk ontvlammende,en niet onder (laat,is goed, het- geen op een papier meede gedaan kan worden, dog moet vooral geen onreinigheid agter zig laaten nog doorbranden.

En zo gy begeert te weeten of de Specie genoeg door elkander gemengt is, neemc als dan een mes, gruift 't zelve langwerpig op een wit papier, als het egaal van Couleur is, hebt gy, wat gy begeert.

OBSERVATIE BY HET VISITEEREN VAN HET CANON.

Als men onderzoeken wil of eon Canon zyne behoorlyke fterkce in Metaal heeft, doet men aldus:

Men neemt met een kromme palier de dfkre op en neer van het Canon, agter aan het Ba1 A 7 dem-

Sluiten