Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( rf)

i Als men geen kromme paflerby de hand heeft, dcet men aldus:

Neemt een end bindgaaren, meet daar meede in de Rondte de Kolf daar het kooper omgefpykert is, de lengte van deeze rondte verdeelt men jn drie gelyke deelen, meer. met een van deeze deelen van binnen van de Kolf, van de leepel tot het end van het koopere blad, en tot aan de punt derzelven.

]s het blad van de voornoemde leepel dan lang 7f lengte van het verdeelde Bindgaaren, is dit' de inhoud:

voor i Kogels zwaarte aan Kruid. 3i lengte voor £ Kogels zwaarte. 2-1. voor i _

H —— voor |

Dit alles gefchied om altyd perfect, den inhoud van zyn laading te weeten, als men met een Canon ageert, daar een Conftapel veel aan geleegen is, wil hy geen gevaar loopen van de brokken van zyn Canon om de oorcn te krygen.

Zoo het kwaam te gebeuren dat u Sintgat vaö het Canon verftopt of onklaar was.

Is zulks te verhelpen: met bevoorens het Canon af te haaien , als dan met een halve leepel Kruid te laaden , drukkende met de Zerkolf het Kruid vaft teegens het Bodemftuk, dog zonder prop, neem als dan de leepel, doet in dezelve zo veel Meelkruid, als voldoende is, om van het Bodemftuk na vooren in de Tromp een Loop vuur te maaken,dan fteekt men in het Canon een houteProp,die in de monding 4 duim lang gaat, en zeer vaft in dezelve fluit, met een kerf van £ duim diep, dewelke van onderen komt te ftaan, in dat kerfje fteekt men een end gezwinde Lont, als dan opzyde van het Canon ftaande,

fteekt

Sluiten