Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

By de Cavallerie, zal de twaalfde Wachtmeefter achter het zesde, en by de Dragonders , achter het vyfde Pelotton geplaatft worden.

Als drie Escadrons te zamen exerceeren, zal het Ba'taillon in zes Pelottons worden afgedeeld; en zullen als dan drie Wachtmeefters tot dekking der Standaerten of Guidon worden gegeeven; van de negen overige zullen by de Cavallerie zeeven in het eerfte Gelid ftaan ; als namentlyk ; één aan den rechter Vleugel van ieder Pelotton, en één aan den linker Vleugel van het z'sde Pelotton; één achter het derde en één achter het zesde Pelotton; en by de Dragonders zullen zes in het eerfte Gelid ftaan ; als \ namentlyk; één aan de res.h;er Vleugels vanhete&rfte, tweede, derde, vyfde en zesde Pelotton , en een aan den linker Vleugel van het zesde Pelotton; een achter het derde, en twee achter het vierde Pelotton; zullende één Corporaal mei het Geweer hoog in den rechter Arm geplaatft worden aan den rechter Vleugel van her vierde Pelottofl; als twee Escadrons te zamen exerceeren, zal het Battaillon in vier Pelottons worden afgedeelt; en zullen twee Wacht meefters tot dekking der Standaerten of Guidon gegeeven worden; van de zes overige zullen vier in het eerfte Gelid ftaan, aan den rechter Vleugel van het eerfte, tweede, en vierde Pelotton, en twee achter het derde Pelotton; een Corporaal zal ftaan met het Geweer hoog in den rechter Arm aan den rechter Vleugel van her derde Pelotton, by de Cavalferye één, en by de Dragonders twee achter het tweede Pelotton.

By één Escadron zal één Wachtmeefter tot dekking van den Standaert of Guidon gegeeven worden ; van de drie overige Wachtmeefters zal één aan den rechter Vleugel, en één aan den linker Vleugel van het Escadron ftaan, en één achter het tweede Felotton; één Corporaal zal ftaan aan den rechter Vleugel van het tweede Pelotton, met het Geweer hoog m den rechter Arm, en vier Corporaals achter het eerfte Pelotton.

A a By

Sluiten