Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Art. VIII. Van de wyze, op welke met Pelottons zal worden gechargeerd.

Hier omtrent zal geobferveerd worden,het geene omtrent het vuuren met overfpringende Pelottons is voorgefchreeven, aanvangende van den rechter Vleugel, van den linker Vleugel, of uit de midden, by eet XII. Art. van de bovengemelde Veranderingen. ,

Art. IX. Van de differenteMarschen.

In het vervolg zal geen Parade Marfch meer gedaan worden; en zullen by da Cavallerie maar twee Marlchen zyn, de Battaille Marfch, en de flancque Marfch 5 doch aan de Dragonders moet ook de geforceerde Marfch geleerd worden; en moet omtrent de ichielykheid en grootte der paffen van deeze Marfchen geobferveerd worden, het geene voorgefchreeven is by het XIX. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

X, Verandering omtrent het Bytreeden op het Commando Halt.

Hier omtrent moet geobferveerd worden, het geene voorgefchreeven is by het XXIV. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Gedaan in 's Gravenhage den 24 Maart 1791.

C Was getekent )

W. Pr. v. Orange,

(Lager ftond)

S.) Ter Ordonnantie van ZYNE

HOOGHEID.

By indispofitie van den Geheim-Secretaris.

f Gecontrafigneert)

J. de Riemer.

Sluiten