Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3)

PROVISIONEEL

REGLEMENT

VOOR DE

ARTILLERISTEN

B Y DEN

Train te Velde geëmployeerd.

fe^^»i|Errnits een- Reglement voor de Artiileristen en verdere Bediendens van den Train ^Burcll onontbeerlyk is, op dat een ieder reeds j^M^l voor het ingaan der Campagne weete wat hem te doen ftaat, en hy dus ook in zyn vak kan meedewerken tot de goede en prompte executie der Orders, en voor al ook, om bier door meerdere egaliteic in den dienffc aan te brengen ; heeft Zyne Hoogheid goedgevonden, provifioneel het navolgende Reglement te arreftreren , en laft en ordonneert hier meede, dat den inhoud van hetzelve door een ieder dien het zoude mogen aangaan, ftiptelyk zal worden naargekomen ; en dat alle de Bediendens van den VeldTrain zien de Orders in hetzelve vervat, bekent 7uikn mnken, op dat de Commandant van den Vc-ld-Train niet nodig hebbe, om hun die Orders geduurenda de Campagne breedvoerig te expliceeren.

GENERAALE ORDERS.

Zo dra als aan eene Compagnie; de aan/chr^n^e gedaan is, om een gcdet'Ue yan.--dezelve in ibat A';2 r: te

Sluiten