Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( M )

meede neemen moeten, zal hy zulks by tyds laafen verrigten. Hy zal ook de Alarm-Stukken op de Voorwagens doen leggen.

Geduurende den Marfeh, marcheert de ParcqWagt voor het eerde Canon; alle de Tambours ver voeger) zich by de Wagt; de Officier verdeeld eenige Tambours langs den Train, om geduurende den Marfeh appels te flaan , als vat gebrooken is, ofte de difbntren tuffchén Canon of Wagens verlooren raakff. Deeze Appels zyn het Signal, dat de Tête van den Train moet Uil houden , ;n a's de Marfeh geflagen word\ zet zich allés wederom in den marfeh. Da Officier der Parcq-Wagt moet deeze Sig'.alen wel obferveeren.

De Brardwagt marcheert ag'er de laatffce Wagens van het P.rcq.

De Infanterie Wagt fluit agter den Train op.

Het Piquet marcheert voor de Infart-rie-Waat, ten einde hier van eenige Manfchappen te kennen terug laaten by gebreke Karren of Wagens , ter affiftentte ^an de Smeeden en Wielmakers; doe h de Infanterie-Wagt hoed zich daarom niet op , eo zal de- queue van den Train immediaat volgen.

By het inrukken in het Leger, en zo dra opgetraint is, worden de Piqué;palen ingeflagén, de Parcq-Lvn gefchooren, de Sehjldwagten uitgezet, én. de Alarm S ukken vooruitgr trokken.

Tot het doen van geordonneerde Vreugdefèhooten, worden zo veele Canons nasft de Alarm Stukken vooruitgehragt, als za! bevolen worden; de iiodige'loffe Patronen docr de Wsgt bvgebragt, en alles in gereedheid gefield. Deeze Patronen , zo ook die voor den Taptoe en Alarmfchooten , worden by den Directeur der Artillerie-Munitiën oiv langen.

Or-

Sluiten