Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 1

Welk een genoegen, Weledele Heeren, me* debeiluurers van dit Inftituut \ — welk een genoegen moet het ons aenbrengen, dat ons fonds uitgebreider word — mogt het eenrmel algemeen worden! — Dat gene lafhartigheid ons immer van ons oogmerk aftrekke: dat wij pal ftaen tegen de listige aenvallen van onze benijders. Laten wij, in weerwil van alle vooroor* deelen ijveraers blijver, voor het algemeen welzijn , en geluk. Wij mogen dan zommigen menfchen, die oppervlakkig onderzoeken, en bevooroordeeld, en overhaestig oordeelen, mishagen: wij kunnen ons echter verheugen met de goedkeuring van den enigen onfeilbaren Rechter; en. deze is oneindig beter dan de toejuiching der waereld!

Geachte Deelnemers, en Deelnemeresfen! Ik betuig u mijnen hartgrondigen dank voor de bewijzen uwer mildadigheid. Gij brengt daer door; zelf buiten den kring uwer nadere verbindtenis-? fen, uwe weldadige genegenheid aen den dag —% gij betoondt daerdoor, hoe zeer het welzijn uwer Naesten u ter harïe gaet, Thands hebt gij gezien, waer toe uwe liefdegiften, befteed

wor-

Sluiten