Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*4)

worden. Dit, vertrouwe ik # zal reeds genoeg zijn, u aentelporen om onze pogingen door uwe mildadighèid verder te helpen onderfteunen. Hoe gelukkig zijt gij, wanneer gij de uitwerkzelen van uwe liefde aen de welvaerd van het op» komend geflagt zien kunt — veel gelukkiger, daer gij tot verlichting, en verbetering van het menschdom — tot nut van 't algemeen behulpzaem worden kuntl

Eer ik eindige, wende ik mij tot u, Weiede le, achtbare Heeren, Repreientant der Hoogede. le, welgeboren Vrouwe, Balliuw, en Burgemeesteren dezer Heerlijkheid ! Ik bedank uw Weledelen hartelijk voor de gulhartige toeftemming, om deeze plaets uwer vergaderinge, dit jaer, tot deze plegtigheid, te gebruiken. Gij zijt inzonderheid werktuigen om de menfchen gelukkig te maken de waerdigheid, welke gij bekleedt, geeft u gelegenheid, om de welvaerd niet alleen van het tegenwoordig, maer ook van het opvolgend geflagt te bevorderen, ö hoe gezegend is de Regent, die zijne pogingen tot al. gemeen nut aenwend! uwe toeftemming, en begunstiging van ons heilzaem Inftituut is een bewijs voor uwe zucht tot nut van 't algemeen

Jk

Sluiten