Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duivdaryèn (2) de eenige fchouwlpeelè'fl waaren , riie'men toen, op het franfchetoneel noch fn de Wreedheid zag De groote duivclaryen (3) wierden door vier duivels (4), die gehuil maakten, vuur uit den mond wierpen, groote zwarte Hokken hadden, waaruit vlammen en rook te voorfchyn kwaam'en, vertoond: Zy hadden zwarte huiden tot Meeding, ysfelyke momaanzigten bedekten bun weezen en door de beweging van hun iigchaam, wierpen zy vuur en vlammen van alle kanten, uit.

Het gemeene volk, aan het welk het, niet akyd , vergund was, by die walglyke zotte kuuren tegenwoordig te zyn, wilde hen navolgen. Deeze, in hunne boerenltulpen geenc genoegzaam groote zaaien vindende, en zieh geene tóneelkleederen , die zeer duur waaren, aanfchaften kunnende, beflooten zich op een open veld, in dichte bosfehen, beflooteplaatfen , in de diepe holligheden der rotzen, zomtyds, in fchuuren,of verlaatene kasteelen, te Verzaamelen. Daar de werkzaamheden op het

laad