Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

braave en ftille menfchen, die geen deel in hunnen ergerlyken wellust naamen , te zien- , bragt hen , in zo verre, van het fpoor, dat zy zich ook toeleidden, vergiften van allerlei zoort le bereiden, waar door zy die geenen, wier wysheid hun voorkwam , hunne wraak te verdienen , doodden. Die vergiften waaren allengsiens, of gaauw, uitteerend. De geneeskunde, noch in haare opkomst, wist niet, of had noch niet openbaar gemaakt het gebruik der droogeryen, die men, tegen die middelen dn het werk Helde: van daar de naam van ietsveringen, en verborgenheeden, die men , aan de t'zameniTellingen der tovenaar en, die de domme menfchen deeden geiooveu, dat zy door booze geesten gemaakt waaren, gaf.

De byeenkomsten zyn byua allen gevierd te Ferte Milon en te Verbenen. De tovenaars van Ferté Milon noemden zich Ridders van den lezem; die van Verberien, Ridders van den. dweil. Ramon een oud fransch woord, en escouvette , een oudpicardisch woord betekenen allebyden een' bezem, om dat men, ten einde;