Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

by de byeenkornst toegelaaten te worden, van eenen bezem, waar van men den kop met twee banden vasthield , en den ftok tnsfchen de beenen, voorzien moest zyn. De byeenkoomften van Verièrién wierden te Pent la Reine gehouden, op den grooten weg van Compiégne, aan. het einde vsn Noe-Saint Martin, by den . groo en weg van Parjs, in het bosch van ijeuX. Deze gezindheid, even zo veel veragting, als medelyder.waardig, beftond uit drieërlei zooiten van menfthen; uiteen weinig ligte losbollen, uit bchoeftigen , voor het groot fee gedeelte , dieven, en uit lieden ter goedertrouwe, van de eene en andere fexe , wiens ligtgeloovigheid men door vrees , of hoop, gewonnen had. Het geheim was de ziel van die gezellchappen, en dat geheim was even zo onfehendbaar, dan dat, dat, zedert alle regters van de befaamde geheime regtbar.k , of van de order der Tempel-Ridders, verbond; want, de tovenaars verfpreid zynde, zouden aan de geheele geftrengheid der wetten ten doel geweest zyn. Men begon geene B 4 zit"