Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ if >

woest, en de fchildery van een ander leeven, eenmaal voor den mensch uitgewischt, is de laatfte ftraf voor den fnuikroover, niets dan een ongelukkige dag. die zich daarenbooven niet tot de laatfte ademhaaling verlengt: alle de mtsdaaden van dit leeven , die de maatfehappy ontrust hebben, worden met hunne bedryvere gebooren , wie derzclver heblykheid niet toelaat, zich te ontlasten van de gedagten , die hy aan de gehcugenis der menfehen zal nalaaten. De vergadering juicht de wanfebaapige voorftellen van den laagen prediker toe, men zweert er het bederf des ryken en eerlyken man. Men vernieuwd er het verdrag , reeds met den vorst der duisternis gemaakt. De plegtighcid word met een gastmaal (7),waarop men zwart broad eet, beflootcn, en dat zoort van avondmaal, zinfpecjend op het wit gezecgend brood, dat.men aan de christenen by de mis uitdeeld, word het laatfte zegel der nacht vermaatfehapping.

liet oogenblik naaderd, dat Johanna het oog der tegenwoordig zynde gaat bepaalcn; meer

dan