Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 >

dan eene keer heeft zy onderdaan , het teken van het kruis, dat de vergadering ontbinden moet, temnaken, maar haare moeder drukt haar hevig aan de regter hand, en werpt, haar een vreeslyken blik toe, door haar, met eenelaage ftem, de bedreiging, die zy haar onder weg gedaan had, te herhaalen; de zwarte man vestigd zyne oogen op haar , en doet, de aanbidding, onverwagt, beginnen. Koe het best, hier die walglyke daad aftemaalen, zonder de fchaamte te kwetzen? hoe te offeren, ik zeg niet, den duivel zeiven, ik zeg niet een' mensch, een'ftnukroover, maar eene priester? (want de zwarte man is er een van 0 hoe uem te offeren, zeg ik, in de geheele vergetelheid der betaamlykhcid en zeeden , beweegende eenige ogenblikken eenen wanfehaapeuen Priapus, om hem eenen lengte-graad en fpanning te geeven, noodzaaklyk, op dat de aanbidders, van verwondering en eerbied doordrongen , op het gezïgt van die kwaade gedeelten*, de wellustige beeving der dronkenfehap, die hui bevangt, in plaats vaneen godsdienstig