Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

en haar ongelyke en becvende tred geeven de' wanorde haarer reeden en vermoogcns te kennen. De voorzitter neemt uit de handen vsn den man aan zyne regter zyde de poeders en fmeeren, welke hy benoodigd heeft. Johanna heeft haare moeder ■ die, aan de greetige oogen des voorzitters en der vergaadering de verborgene bekoorlykheden haarer dochter ontdekkende, haar aan de onkuisheid bloot ten toon field, tot geleidlter. De vinger van den voorzitter dwaalt, wonderlyk, op het albast en fyn elpenbeen, dat derf ingang van den tempeldernatuurfluuweeld'.en zich, eindelyk, twee duimen beneeden denlintóprboezembepaalende, plakt by daar een fmeerzel, wiens uitwerkzel is, van aan het gedeelte des ligchaams, dat hy heeft aangeraakt, een zoort van ongevoelige fchorft, dat met behulp van het poeder, dat men er op ftrooid, diep doordringt!, te doen gebooren worden. Johanna, nu van het geteekende zoort zynde, is den naam van aatibidfler waardig geoordeeld; de deugd heeft haaren laatften adem uitgeblaazen , de natuur

draagt