Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *8 >

bragt dat geen ta weeg, hetwelk de moederliefde niet had durven verrigten , en zoodraa zy he' bezoek des zwarten mans bekwam , vro zy hem om eene vermenging, of ze .. i ~nr welks deugd zy eene uitfteckende Vf ; van haaren onbefehaamden buuri , bekoomen De zwarte man gaf haar

een poeder, en onderrigtte haar omtrend de •vyze , hoe het te gebruiken: hy verzeekerde

,.r, dat dat zoort op den weg, welkende buurman moest betreeden, geftrooid zynde, dezelve eene hcf.ige Jiekte zou bekoomen y die hem , na lange en heevige fmarten, den dood zou veroorzaaken. Johanna volgde, ftiptlyk, zyne onderrigtingen, en bsfpiedde alle de gangen haars buurmsns , om eene gunstige geleegenheid te vinden. Verneemende, dat hy, op een zecker uur van den dag, eenen zeer naauwen weg moest overgaan, lag zy er het zoort needer,

Het noodlot, dat zich een fpel maakt, van de voorneemens der fterHingen te ontrusten , bragt op dit ongunstig pad, een' man, die

. 1q-