Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«([ 20 >

Johanna Harviliers zeer beminde, in de plaats van hem, die het voorwerp van haaren haat en wraak was. De ongelukkige wierd door den flag, dien zy haare teegenparty had toegeichikt , getroffen. Eene vcorzigtiger tooveresfe zou geveinsd? en zich vergenoegd gehad hebben , met haaren misdag door zydelingfe en verborgene weegen te herfiellen , byaldien er een middel voor het kwaad was ; maar Johanna Harviliers , ahyd, openhartig, verraadde zy zich zelve. Zy ging den zieken opzoeken, deed h;m de bekentnis haarer onwillige misdaad , vroeg hem vergifnis, bood hem haare diensten aan, en betoonde hem zelve, geduurende zyne ziekte, de ieverigfte zorgen, onophoudlyk, aan het hoofdeneinde zyns beds verblyvende- De zwarte man kooint haar, midlerwyl, bezoeken. Johanna, in traanen fmcl■tende, verhaalde hem, het geen was koomen te gebeuren, en bad hem, naadruklyk, haar een nieuwe poeder te geeven, die, aan ie uitwerking van het eerfte teegenilrydig ,

het