Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 35 >

de'gevangenis fmyten, zonder het gevolg haa ■ rer betooveringen te vreezen, (9)

Na de voorafgaande voorfchriften van hét rechtsgeding, wierd Johanna Harviliers onder, vraagd: men vroeg haar, óf zy eene toveresfé was, zy antwoordde, dat zy dat niet was, Zy bekende zich fchuldig aan verfcheidene fchelmftukken en misdaaden, voornamentlyk aan dat , het welk de dood eens ouurmans, dien. zy lief had , veroorzaakt had: zy itemde oek, in alle de bezwaaren, die teegen haar ingebragt waaren geweest.

Toen het er op aan kwam , om haar te vonnisten , waaren de rechters het daarin eenparig eens, dat zy de dood verdiend had: zy kwaamen overeen, dat zy ten vuure gedoemt moest worden , maar onder welke benaaming? was het als toveresfe, of als vergiffcer ? de geleerde Bodiii was van gevoelen, dat men haar, als eene toveresfe, moest vonnisten ; dat die zaak geene gewoone zaak was; dat er een dubbeld verdrag met denduivel plaats had, en dat dat verdrag van toyejgreepefi D ge-