Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HC 37 >

misdaad afgerigt, doet dat niet; maar zy had by de byeenkomsten tegenwoordig geweest, zy ging niet ter kerk, zy was, zeide men, in eene misdaadige verfrandhouding met den duivel, en het volk, rondom de gehoorplaats te zaam vergaaderd, dreigde de rechters de toveresfe te zullen ontvoeren, en zelve te verbranden, byaldien zy haar niet anders , dan tot de galg veroordeelden, óm dat, zeide men , zommige tovenaars, die laatfte ftraf door hunne bezweeringenhadde zien overleeven. De rechters, gedwongen , aan het algemeen gefchreeuw toetegeeven. vereenigden zich, door te verklaaren, dat Johanna Harviliers dé ftraf des vuurs verdiend had , zoowel als duivelskonsienares, of toverheks, dan,alsvergiffter. Men overreedde den wyzen Bodirtj die onncemelyke navorfchingen, om zyn gevoelen te ftyven, gedaan had, om het vérfchil der hoedaanigheeden te verfch'uiven tot na de uitvoering van het vonnis, johanna Harviliers wierd dan leevendig verbrand, op den 29 April 1578 , in den Ouderdom D t j van