Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 46 >

dat 7y geen het minst vermoogen bp 'de rechters, op de bisfehoppen, op de priesters , en op- de geestlyken, tot heilige diensten verheeven , hadden. Ook geloofde men, dat, zoodraa een toovenaar gevat was, de duivel zich dan niet mee met zyne zaaken bemoeide, en hem «iet meer byftond,

(fo)'Met recht, mag men zich verwonderen, hier, den r.aam van geleerd aan een' man die aan taovenaars geloofde , te zien geeven. < ■

00 Zeekeriyk, er heeft geen een eenig toovenaar ooit geweest, zelfs, geduurende den tyd, dat men ze zoo algemeen geloofde; maar de onkunde, in het ftttft der natuurkennis en derzelvcr gefehiedenis, was zoo groot, dat de minfte wiskonstige verlustigingen der leerlingen onzer daagen , de allerklein/Ie trekken der gocheltas, voor de uitwerkzels eens verdrags- met den boozen geest zoude» hebben doorgegaan.