Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦t 50 >

De wanorde, fchrik en verontwaardiging deeden hen , als verfteend ftaan t en men bereidde zich tot de vlugt. De ridder van Jaucourt, de moedigfte en halstarrigfte arbeider der wysgeerige vergadering , blesf alléén, bedaard, en onlydbaar in het midden der algemeené verwarring; de glimplach dwaalde op zyne lippen; hy fteld ben gerust , doed in hunne zielen de hoop ontfcaan, die hy heeft, en het toeval onderfteund weldra zyne infpanningen.

Het tweede tdoncel fp'eeld in Ket verttlyf van mevrouw de marquilinnc van Pompadour. De begunstigde minnares van Lodewyk den XV, is door een' hcevige oogkwaal aangedaan. Een der geheimen vrienden van de wectfiring doed zich aandienen. Hy vent alle de Mimeden, in diergelyke gevallen gebruiklyk, uit, beklaagd de zieke, over welke Venui zich van de nadeden, die haar meedevryftertchap haar alle daagen aandoéd, gewrooken heeft; eindlyk, het gefprek op het onderwerp der oogrfleestets wendende, waarvan men hetn 1 ver-