Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5i >

verzoekt den geleerdften aantewyzen, heeft hy de zorg van den ridder Jauc4ttrt, leerling van den beroemden Boerhaaveyfcên boezemvriend van den vermaarden Tronetiin, te noemen; by doed haar de vergrootfte lofclitingen, en. Haagt in het overwinnen, daï Bgfcggloovigheid j der fchoofte zieke. 'Jaucoirfr is gevraagd,, hy Jiornt» onderzoekt,.geeft voorfchriften, de zieke1 geneest, en.vraagt aan den wysgeerigen oogenmeester, wat zy . doen kan, om hem haare erkentenis te betoonen. Jaucourt neemt de geleegenheid te baat, legt haar het lot zyner meede arbeiders uit, en vraagt, nadruklyk, om haare befcherming by den kooning, Hy verkrygt het, en, ziedaar, hoe de begunstigde minnaaresfe deeze zsak ter uitvoer brengt.

Het derde tooneel fpeelt in het verblyf des koonings. De begunstigde minnares fcheld om Thierry.

nsicowaj »D9obnj$£ avacth sus mrf qadol | inw-5bno^*èd qo isiq'bg ijfj .ivlbnto I Wad ftsrjt navis** Mimnmf «^aaoftrsód

' i Ui: