Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H >

waarvan gy u geene verbeelding kunc vormen ....

de Becunstigde enz.

Enkele kindervrees! gaa Thierry, eh koörri weeder. {Thierry gaat heen.)

de Kooning.

Jk zeide dan , dat men ze kon winnen , die wysgeeren.

de Begunstigde enz.

Al weeder eene nieuwe misdag., Vorst t Racmc fiierf van hartzeer, omdat hy geen' post aan het hof had kunnnn bekoomen. Maar, de wysgeeren, waarvan wy fpreeken, »yn van een' geheel anderen aart. De banden, de inkomsten , zullen niets uitwerken 3 -ik ben er te zeeker van ....

de Kooning. Dat is fcerk . . . . gy kent de menfchen niet , marquifimie , de eerzuch t maakt hen allen gelyk. . . .