Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ó> >

als fc hu Idig aan het ontrusten myns kooningTyks.

de Begunstigde enz.

Die behendige fnaaken! zy vreezen veel meer voor het hunne, dan voor het uwe', waarvan zy den naam aangenoomen hebben... maar flappen wy over dit alles heen. . . . het is wat al te zwaar voor eeue zaamen» Jpraak ....

de Kooning.

Ach J dat wilde ik ook zeggen . . «

de Begunstigde enz. (Thierry koomt met het boekdeel.)

■Ziedaar het deel! men moet u overtuigen,

1. dat men het belasterd heeft;

2. dat dit werk oneindig nuttig is.

Is het niet verfcbriklyk, by voorbeeld, dat ik my van fpelden bedien, en dat ik niet weet, hoe zy gemaakt worden ? zien wy op de letter S. ... Zie hier: fpeld, , . .

F (Eeni