Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Kooning.

Verleiditer! gy doet met my, wat gy maar wilt ....

de Begunstigde enz.

Dat is noch niet alles; ik wil u bcwyzen. dat gy niet billyk handelt, dan door het vonnis, tegen de weetkriug uitgcfprooken, te herroepen. Gy zult zien, dat dit artykel , regeeringin zynen weezenUyken zin genoomen, en in de meening van den Schryver, u, in tegendeel, zeer nuttig moet zyn, byaldien gy de randgeevingen, die hy u geeft, om te regeeren, en het volk gelukk.g te maken, volgt. Thierry ga haal letter G.

de Kooning (met Ji\ft.)

O', deeze reis verbied ik VU zeer ernstig. Ik wil u, liever,, op u woord af. gelooven,daa de verveeling van eene nieuwe politieke verhandeling ondergaan: die over de fpelden heef my doen ronken: het is goed, het is goed ^

maar,