Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 79 >

ter, ja wel, dat is.het wel, ik'zie een licht hier aan de linkerzyde; ik koom af, ik zie nu, waar ik ben. — Draaijen wy een wei; 'nig af, en gaan wy altyd recht uit. — Maar, zotskap, daar is geen weg. — Dat is om het eeven, gaan wy maar voort. — Maar ik ben midden in de braamen en ftruiken. — Welnu, men moet ze nederdrukken; wildet gy liever in hun midden flaapen.? Neen, by God ... — ik geloof het: myn meesters bed is zoo hard niet als die. Daarenboven gy z\t zoo ongelukkig niet, gy zyt te paard, en ik ben te voet .... Het reegend niet, dat is noch zeer gelukkig.

Onze twee reizigers, een pad naardeftreek, dr.ar Pieter licht ontdekt had, ingeflaagen hebbende, baanden zich , moedig , eenen wegdoor de digfte ftruiken en boomenftronken, op den weg verbreid, By eiken ftap doed het heilige rypaard eenen ruuwen fchok: de ruiter beeft, en roept alle de heiligen van zyne kennis tot hulp in, Pieter vloekt, maar het Ijkt, dat de bosfeheu zith voor hen verlengen, dat

de