Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<[ 86 >

aandeel, en juigchte het gemak toe, dat daE noodlot hem ging voorbereiden. De opperleermeester, die, voldoende, te Sorbonne, gcftudeerd had , om wiskunstig te kunnen betoogen, dat een geheel tweemaal ee;:e helft waardig is , puttede zich in atqui en ergs uit, om den vond, in zyn geheel, te behouden ; maar vruchtelooze poogingen'. De twistappel was geworpen; het belang, die verwenschte goud-dorst , die oorzaak tot de fchavot'ten gegeeven heeft, verwoest de fteeden en jaagt de menfcben tegen elkander, in het harnas; dit heeft zeederd de aanvang der waereld reeds plaats gehad,en blyftnog tot heden; Het belang, zeg ik, ging eenen heevigen twist ontfteeken, tusfchen eenen herder en het 011noozel fchaap. Onze reizigers waaren alleen, en de eenzaamheid had hen beiden natuurlyk gelyk gemaakt; neen, ik bedrieg my, het recht bevond zich toen in handen des fterkften, en die fterkfte was de ziekelyke opperleermeester niet. Pieter, deelende, of, veeleer , met lèevcndige kracht den kostelyken beeker opheffende, is de winst voor den

her-