Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 87 >

herder niet alleen, maar de geleegenheld , eens voorby zynde, kan niet weeder terug gebragt worden, en Pieter, die er aan twyffeide, ging het recht der overwinning beproeven, wanneer de opperleermeester, vrugtbaar in uitvlugten, zich van een' list bediende, en hem het volgende gefprek toevoerde. „ Deeze beeker, dien gy ziet, is door een ,, wonder, dat de hemel niet, dan tot myn „ voordeel, gewerkt heeft, in myne handen ,, gevallen; hy behoort aan my, omdat ik „ die op de helfche geesten verrooverd heb. „ Ik heb den Satan en zyne zwarte heirlee,, gers verflaagen, en de beeker is de vrugt ,, en het gedeukteeken myner overwinning.— Hoe, myn meester? is dat mooglyk? gy hebt gevogten , tenvyl ik fliep: duivels, dat had ik, wel eens, willen zien: maar, dat heeft, dan, geen geraas verwekt, want, ziet gy, ik heb geenen harden llaap, en ik had terftond moeten wakker worden . • • • waar zyn uwe waapenen? —. Deugniet, weet gy dan niet, dat men met een kruisteeken ter G 3 n»e-