Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloed; hy word wrccdc naar'maate zya geweeten hem zyne misuuaden verwyt. De droefheid en onrust zyn de eenige voedzels van zyn ongelukkig leeven. De hooge rotzeil, die hem omringen, fchynen hem niet zeeker genoeg: hy zou zich in de heemelen willen kunnen verbergen , of zich leevendig in de ingewanden der aarde begraaven.

Ach; hoe veel gelukkiger is Gontier niet. Hoe veel grooter maaken hem zyne fchitterende armoede, zyne zeedige vreugde, zyne wyze vryheid niet! Strydige verlangens zullen hem nooit zoo verre verlaagen , dat hy de voetftappenvanden vermoogenden man, waarvan ik de fchets gemaald heb, zou volgen.

EIND E.