Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DE DOOD VAN ROLLA.

VALVERDE.

Ha, daar hebben wy het al! Slechts roofzucht uw doel.

ELVIRA.

En het uwe niet minder, vriend Valverde! — Denkt gy, dat ik den wolf niet ken, omdat hy het geblaat van het fchaap nabootst ? Zoekt gy voor de oogen van een vrouw den fchalk te verinommen ? Ga, in het gantfche leger is 'er niet een, die zo fpreekt als hy denkt, den ouden Las Cafas uitgezonderd.

VALVERDE.

Noem my toch deezen dweeper niet! Hy droomt altyd van menfchelykheid *en verdraagzaamheid.

ELVIRA.

Weet gy wel, dat 'er ogenblikken zyn, waarin de dromeryen van deezen grysaard myn hart geweldig treffen? dat ik zyn gryzen baart dikwils liever wilde kusfchen dan uwe bruine wangen? dat ik my gantfche nachten moet verftrooijen, om één pynelyken indruk uitte wisfchen?

VALVERDE.

Schaam u!

ELVIRA. (met een kalven zucht.') Had ik deezen grysaard vroeger gekend, wie weet wat van my geworden ware!

VAL-

Sluiten