Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DEDOODVANRO-LLA. -

met zyn degen een lyn in het zand trok, een ie* der toedond hem te verlaaten die deeze lyn overfchryden zou, en niet meer dan dertien beproefde mannen hem zweerden te volgen , aan welker hoofd hy den dood trotfeerde, toen fprak myn hart luid: welk een groot Man!

VALVERDE.

Ja, groot, als hy wel flaagt; doch mislukt zyn ontwerp, dan noemt hem de waereld een dwaas.

ELVIRA.

Dat is het noodlot van ieder held. Kinderen zien met open mond een vuurpyl naar de hoogte ftygen, en lachgen als hy nederploft.

VALVERDE,

Gefteld eens, hy deeg zelf tot boven de wol? ken, wat had gy daarvan te hoopen?

ELVIRA.

Eens vice-koningin te worden. Pizarro zal dit ruuwe volk regeeren, ik zal het vormen,

VALVERDE.

In de daad? Dan kent gy Pizarro's listige eerzucht niet. Voert het geluk hem ten hoogden top, dan reikt hy zyne hand aan een meisje, wier geboorte de vlekken der zyne bedekt, wier maagfchap asn het hof hem tot een fchutsmuur dient; en- de arme Elvira is vergeeten! vergeeten alles wat zy deed en leed!

EL-

Sluiten