Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ti

valverde.

Gy hebt gelyk. Het was kinderachtig, het was kleinmoedig. Hy, de leerling onder uwe (landaarden, moet nog op zyn meester leunen.

pizarro.

Aan mynen disch heeft hy gegeeten, op myne fpreijen heeft hy geflaapen.

valverde.

Die ondankbaard

pizarro.

Ik beminde hem. Hy was my door zyne moe,der aanvertrouwd Zyn moeder was eene trotfche vrouw. En in den boezem van haar Zoon glimde een heldenvonk, die ik tot eene fchitterende vlamme hoopte aanteblaazen.

elvira.

Vrouwen alleen kweeken helden aan.

pizarro. (fpotachtig.} Zo ? — ik heb echter nooit bemind.

elvira. (gevoelig.') Dan waart gy ook nooit een held.

pizarro. (tegen Valverde!) Dikwils, als ik hem van onzen eerften tocht verhaalde, hoe ik met een handvol menfehen ze; ventig dagen lang moest omzwerven; hoe bulderende Itormen en opgeruide baaren ter zee; moerasfen, rivieren, ondoorgangbaare bosfehen op het vaste land , ons ieder fchrede tot een dagreize

maak-

Sluiten