Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 DE DOOD VAN R O L L A.

maakten; hoe ras de woeste kustbewooner en zelfde verbolgen hemel tegen ons ten ftryde trokhoe oorlog en honger, een drukkend zoel klimaat" en kwaadaartige ziekten den kleinen hoop daag lyks verminderden, totdat de nood my dwong deeze met vloek bekaden kust te verlaaten, en aan gindfche zyde der paerel-eilanden in een'onbewoonbaar oord myn leven te flyten; wanneer ik hem dat alles zo eenvoudig afmaalde, dan fioot hy my vol verwondering in zyne armen, en een traan fehoot in zyne groote blaauwe oogeu.

VALVERDE.

En wiens voet verdelgde dat zo veel hoop ffee. vende zaat?

PIZARRO.

Las Cafas verfcheen met zyn gladde tong, voerde hem in de hooger kringen eener verhitte ver beeldingskracht,bedwelmde zynveriland door dwee pery, en van dien tyd af aan was al myne moeite vergeefs, om hem uit zyn luchtkasteel op de wezenlyke waereld terugtebrengen.

VALVERDE.

Hy vluchtte* en wierd uw vyandR verraadde zyn Vaderland ? J

Eerst beproefde-de dwaue jongen de grondtellingen van een man te doen wankelen. Hy bmg met traanen aan myn hals, wilde het getrokken

Sluiten