Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H DE DOOD VAN ROLLi,

elvira

Verrasfching? Slachting? Neemt gy my mede Pizarro ?

pizarro.

Wy gaan niet ten bal.

elvira. (gevoelig.") Ik verzogt ook geen danzer.

pizarro.

Als gy in myn flaapkamer een zwaard vindt, ligt genoeg voor een vrouwenvuist, kom dan en bekleed myne zyde!

elvira.

Zoudt gy my daarom liever hebben?

pizarro.

Ja, en weet gy wel waarom? het krygsgewoel is my borg voor uwe trouw,

elvira.

Gy dwaalt. Een vrouw, die lust heeft om té bedriegen, bekreunt zich aan ftormen noch aardbeevingen»

pizarro.

Ik bedanke u voor uw goede les, en fchryf zé in myn geheugen op.

elvira.

Gy kunt immers niet fchryven,

pizarro. (met een grimmig gelaat/) . Elvira! J

él-

Sluiten