Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'TREURSPEL is

elvira.

Is het dan myn fchuld?

pizarro. Gy weet, wat ik niet hooren mag.

elvira.

Als uw voedfter u een been had gebroken, zoudt gy u dan fchaamen mank te gaan?

pizarro.

Genoeg! en nooit weder daarvan.

elvira. (by zich zelve!) Achïlles' was flechts aan de verfenen te verwonden.

DERDE T O O N E E L.

las casas. almazro, gonzalo, davila4

en anderen komen binnen.

las casas.

Gy hebt ons hier ontbooden.,..

pizarro.

Gaa zitten, eerwaardige grysaard, zet « neder, myne Vrienden! Het ogenblik is geboren, waarin wy de vruchten onzer dapperheid moeten inoogiïen. De vyand, in gewaande veiligheid fluimerende, offert heden zyne Goden. Myn raad (si hem onverwacht te overvallen, de gewapenderi neertevellen, en de weerloozen in ketenen te flaan.

al-

Sluiten