Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3t

ELVIRA.

Ach, ik ben wonderlyk te moede! — Deeze ysfelyke afwisfeling van tooneelen van wreedheid — deeze onbefchaamde bekentenis van den eeren hebzuchtigeu....

VALVERDE.

Werp u in myne armen!

ELVIRA.

Wee my, als uw arm myn laatlte toevlucht zyn moet!

VALVERDE.

' Vertrouwt gy my geene krachten toe, omeenen dolk met zekerheid te bellieren?

ELVIRA.

Ve'rradclings, ja! Hoe duur verkoopt gy wel een moord?

VALVERDE.

Slechts voor een hoogen prys, maar die voor

ligt zal te betaalen zyn.

ELVIRA.

Ligt ? Gy vergist u.- Een beledigde vrouw koopt de wraak nooit te duur. Ga, laat my aK leen, gy zult van my hooren.

VALVERDE.

De dolk is gefleepen, de arm opgeügt. Eén' woord, en hy zieltoogt aan uwe voeten. (Hy gaai heen,-)

EL*'

Sluiten